Loading...

Drömmar och mål

Det är en viss skillnad mellan att ha en dröm och att ha ett mål. En dröm är mer svävande och man mer hoppas på att den ska förverkligas. När man däremot vill något så mycket att man kämpar och gör nästan vad som helst för att göra det verkligt, då blir drömmen istället ett mål! Målet är något man sträva mot. Det kan vara svårt att nå fram ”i tid” om man inte har en tidsgräns. Det bästa är att sätta upp en specifik tidsram. Det kan handla om morgondagen eller flera år framåt, beroende på hur mycket tid vi är villiga att lägga ner på att nå fram. När man strävar efter något så kommer man lyckas! Även om man inte når ända fram ”i tid” så ska man aldrig ge upp! Man kan misslyckas med ett mål men då är det bara att försöka igen. Sätta upp en ny tid. Tid är det vi har mest utav, om vi prioriterar rätt. Är det något som alla borde fått lära sig så är det just: Ingenting är Omöjligt!

Sedan kan det bero på livssituationen och känslorna kan spela in ibland. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Det viktigaste är att man gör det man gör för att man själv vill och inte för någon annans skull!

En bra länk (främst för de som skriver, men man kan tänka sig samma sak om vad som helst):
http://goinswriter.com/writers-manifesto/

0 Gilla det här

You might also like